PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Vand i kælderen

Hvis du i forbindelse med kraftige regnskyl oplever at få vand i kælderen, er det nogle gange fordi regnen er så kraftig, at rørene i vejen ikke kan transportere vandet hurtig nok væk.

Det er husejerens eget ansvar at holde kælderen fri for vand, mens alt over stueplan under normale forhold er spildevandsselskabernes forpligtelse. Denne ansvarsfordeling er generel for hele landet. FRSE har intet ansvar for oversvømmelse af kældre i forbindelse med nedbør, overbelastninger  eller ‘propper’ i ledningsnettet. Kloakker der afleder regnvand, vil til tider blive overbelastede og med mindre grundejere selv sørger for højvandslukker eller oppumpningsanlæg, vil kældre derfor til tider blive oversvømmede.
Alligevel vil Fredericia Spildevand og Energi A/S gerne høre fra folk, der har haft oversvømmelser i kælderen.

Vil du undgå vand i kælderen har du følgende muligheder for at minimere problemet:
  1. Højvandslukke kan installeres i systemet, således at vandet ikke kan løbe ind i huset
  2. Der kan foretages separering af spildevand og regnvand på egen grund
  3. Spildevandspumpe monteres i kælderen
Kontakt en autoristeret kloakmester for hjælp.

Det gør du, hvis der står vand i din kælder:
  1. Kontakt dit forsikringsselskab
  2. Brug handsker og anden beskyttende beklædning, hvis du skal i kontakt med vandet og gå i bad bagefter
  3. Smid alle genstande ud, der har været i kontakt med vandet
  4. Brug desinficerende rengøringsmidler
  5. Kom ikke i kontakt med vandet, hvis du har nedsat immunforsvar
Det skal påpeges, at vand i kælderen ikke altid er et kloakproblem, men kan være indsivende grundvand, utætte vandrør m.v.

Fredericia Spildevand og Energi A/S arbejder løbende for at sikre håndtering af den øgede regnmængde der må forventes i forhold til klimaforandringerne.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk